Vysílací studio: 377 422 222
Dopravní linka: 800 190 800
LOST FREQUENCIES & CALUM SCOTT - Where Are You Now
Playlist
LOST FREQUENCIES & CALUM SCOTT
Where Are You Now

Na ZČU v Plzni probíhají letní doučovací kempy

Na ZČU v Plzni probíhají letní doučovací kempy

Na Západočeské univerzitě v Plzni začala další série letních doučovacích kempů pro žáky základních škol. Ústav jazykové přípravy zahájil kurzy doučování angličtiny pro děti ve věku 6–15 let a Informační a poradenské centrum přivítalo už třetí běh všeobecně zaměřených doučovacích kempů. Kurzy podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci výzvy Letní kempy 2021.

„V kampusu Západočeské univerzity se uskuteční celkem čtyři týdenní kurzy angličtiny, z nichž jsme první dva zahájili v pondělí 2. srpna a další dva o týden později, v pondělí 9. srpna, “ řekla Daniela Kopřivová z Ústavu jazykové přípravy. Každý kurz má navštěvovat 15 dětí, což je podle ní maximální kapacita pro to, aby jazykové vzdělávání probíhalo kvalitně. Děti jsou rozdělené podle věku – jednu skupinu tvoří žáci od 6 do 11 let a ve druhé jsou žáci od 12 do 15 let. Žáci absolvují celkem 40 vyučovacích hodin.

Doučovací kurzy jsou pro děti zdarma. Z poskytnuté dotace bude všem 60 účastníkům hrazeno stravování a pitný režim po celou dobu trvání kurzu a výukové materiály. Lektoři, jimiž budou kvalifikované vyučující a studentky pedagogické fakulty, zohlední aktuální potřeby dětí s procvičením a doučením anglického jazyka.

 „Doučovací kempy jsou prioritně zaměřeny na žáky ze sociálně slabších rodin, kteří měli v uplynulém školním roce ztížený přístup ke vzdělání. Cílem tedy je, aby děti dohnaly látku, kterou třeba během distanční výuky nestihly, nepochopily nebo neprocvičovaly, tak aby do nového školního roku nastupovaly bez hendikepu z období online výuky, “ vysvětlila Pavla Hrabačková z Informačního a poradenského centra ZČU, které všeobecně zaměřené doučovací kempy pořádá. Výuka probíhá vždy od pondělí do pátku, a to v rozsahu 40 hodin.

Zdroj: plzen.eu