Vysílací studio: 377 422 222
Dopravní linka: 800 190 800
MIRAI - Vedle tebe usínám
Playlist
MIRAI
Vedle tebe usínám
Právě vysílá:
Michal Křížek
Víkend na Hitrádiu FM Plus

Návštěvy ve Fakultní nemocnici v Plzni od 17. května

Návštěvy ve Fakultní nemocnici v Plzni od 17. května

S ohledem na aktuální pandemickou situaci a aktuálně platná nařízení je, počínaje dnem od 17. 5. 2021 až do odvolání, vyhlášeno a upraveno celoplošné omezení návštěv všech poskytovatelů zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních, u kterých se poskytuje akutní lůžková péče a u všech poskytovatelů zdravotních služeb, u kterých se poskytuje dlouhodobá nebo následná lůžková péče, a sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (PSP1, PSP2) podle § 49, § 50 a § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, lze návštěvy pacientů připustit za podmínky,  že návštěva doloží doklad o absolvování RT-PCR nebo POC antigenního testu ne starší než 48 hod. před zahájením návštěvy s negativním výsledkem.

Tato podmínka se nevztahuje na osoby, které:

Osoba navštěvující pacienta, která splní některou z výše uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po celou dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, 2 ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytnutých před návštěvou na konkrétním pracovišti. Na izolačních jednotkách jsou návštěvy i nadále zakázány.

 Zakazuje se u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:

Upozornění: Délka návštěvy z provozních a epidemiologických důvodů nepřekročí délku trvání 30 minut.

Zdroj: fnplzen