Vysílací studio: 377 422 222
Dopravní linka: 800 190 800
IMAGINE DRAGONS - Bones
Playlist
IMAGINE DRAGONS
Bones
Právě vysílá:
Hitrádio FM Plus
Večerní Hitrádio FM Plus

Představuje se Soukromá SOŠ a Gymnázium Bean Staňkov

Představuje se Soukromá SOŠ a Gymnázium Bean Staňkov
Datum: 19. 10. 2022
Autor: Bára Purkartová

Střední odborná škola a Gymnázium Bean Staňkov funguje už od roku 1995. Za tu dobu prošla řadou změn, ať už to byla pestrá nabídka vzdělávacích programů, složení pedagogického sboru a také změnou zřizovatele.

Na škole úspěšně dokončila vzdělání dlouhá řada studentů, která se dá počítat na tisíce. Na škole probíhá téměř u všech oborů vzdělávání denní a dálková forma výuky. Výuka denního studia je v menších třídních kolektivech, což je určitě pozitivum naší soukromé školy. Pedagogové mají možnost i čas věnovat se maximálně studentům při výuce. Jde vlastně o individuální přístup vyučujícího ke studentu. Tato skutečnost se také projevuje na výsledcích maturitních zkoušek v jednotlivých školních létech. Podle mého názoru by to měl být rozhodující faktor pro žáky uchazeče i pro jejich rodiče.

Na škole také probíhá doučování slabších žáků. Spolupracujeme s pedagogicko psychologickými poradnami, a to zvláště při přípravě na maturitní zkoušky. 

Naše nabídka vzdělávacích oborů denního studia je pestrá.

Gymnázium čtyřleté denní studium zaměřené na společenské vědy, jazyky a veobecně vzdělávací předměty.

Obchodní akademie čtyřleté denní a dálkové studium, žáci si vybírají ve třetím ročníku zaměření studia, a to - Cestovní ruch, Diplomatický protokol, Veřejná správa a právo a Propagační grafika.

Podnikání dvouleté denní a tříleté dálkové studium pro absolventy tříletých učebních oborů.

Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté a dvouleté studium. O tento obor vzdělávání je obrovský zájem.

Kominík tříletý učební obor denní studium a jednoleté zkrácené studium pro dospělé.

Všechny obory dálkové formy studia máme naplněny, protože vyučujeme zásadně o sobotách, což je pro studenty výhodné.

Škola v současné době prochází postupnou rekonstrukcí. Také učebny jsou nově vybaveny, což dokumentují jejich fotografie. Chloubou je nová odborná učebna pro výuku oboru Kominík.

Škola také obdržela od MŠMT a Ministerstva vnitra autorizaci pro konání zkoušek Kominík - revize spalinových cest od 1. 9. 2021. Účastníci zde absolvují přípravný kurz a složí zkoušku. Zájemci mají obrouvskou příležitost, protože v republice je málo škol, které tuto autorizaci mají. Už proběhl jeden přípravný kurz a o studium je obrovský zájem.

 Zdroj: www.beanstankov.cz