Vysílací studio: 377 422 222
Dopravní linka: 800 190 800
MOBY - Extreme Ways
Playlist
MOBY
Extreme Ways
Právě vysílá:
Hitrádio FM Plus
Rádio, které hraje...

Co nabízí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn?

Co nabízí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn?

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn nabízí široké spektrum oborů. Zájemci si mohou vybrat mezi 3letými učební obory (kuchař číšník, cukrář, zedník, mechanik opravář motorových vozidel, opravář zemědělských strojů, zemědělec farmář) nebo 4letými obory s maturitou (předškolní a mimoškolní pedagogika, agropodnikání). V nabídce je také 2letý nástavbový maturitní obor podnikání.

Škola klade velký důraz na praktickou část výuky a její velkou výhodou je, že má pro většinu oborů výborně vybavená pracoviště pro odborný výcvik a pro praxi žáků. 

Zajímavostí je vlastní školní penzion s restaurací v Horšově, kde vaří a obsluhují hosty žáci oboru kuchař číšník. Cukráři pak mají k dispozici nově vybavenou výrobnu.

Pro praxi žáků oboru předškolní a mimoškolní pedagogika škola využívá vlastní mateřské centrum v krásné zrekonstruované budově se zahradou. U tohoto oboru je každoroční mimořádný převis přihlášených. Vedení školy proto požádalo o zvýšení kapacity oboru a v roce 2022 bude škola přijímat 60 žáků místo současných 30. Studenti navíc mohou absolvovat praktickou část výuky v 50 mateřských školách a dalších školských zařízeních v celém Plzeňském kraji. 

Přespolní žáci se mohou ubytovat v domově mládeže, který navýší svoji kapacitu příští rok na 90 lůžek. 

Součástí školy je Školní hospodářství v Horšově. Rozlehlý areál, ke kterému patří Horšovská obora se zemědělskými a lesními pozemky o rozloze 400 ha. Škola v rámci školního hospodářství hospodaří na 80 ha zemědělské půdy. Areál školního hospodářství využívá  pro praxi a odborný výcvik 170 žáků zemědělských oborů agropodnikání, zemědělec farmář a opravář zemědělských strojů. Jsou zde vybavené opravárenské dílny. Škola je od roku 2018 Centrem odborné přípravy Ministerstva zemědělství ČR. Za pomoci dotace MZeČR se v posledních třech letech nakoupily učební pomůcky - zemědělskou techniku za více než 7 mil. Kč. Například lis s variabilní komorou, smykový nakladač, traktor s výkonem 210 koní a fekální vůz. Obor zemědělec farmář je zaměřen na chov koní, v areálu máme koně plemene Hafling.

V loňském roce tady dokončili realizaci projektu IROP Výstavba výcvikové stáje s ukázkovou výrobou mléčných produktů. Výsledkem je moderní stáj, ve které je chován skot plemene jersey. Stáj je vybavena nejmodernější stájovou technikou. Dojení a krmení zde zajišťují roboti, robotické je také čištění roštového stání. V současné době zde máme 40 kusů krav a 20 kusů mladého dobytka, jalovic do 1 roku. Součástí stáje je učebna a výrobna mléčných výrobků, kde část mléka zpracováváme na sýry, tvaroh, kefír a jogurt. Toto výukové pracoviště je svým způsobem unikátní a v České republice ojedinělé svým vybavením a určením pro výuku žáků.

Pro praxi žáků zemědělských oborů slouží také malý hospodářský dvůr, kde se seznamují s malými hospodářskými zvířaty - drůbež, králíci, vepři, kozy, ovce.

V současné době má 500 žáků.

Den otevřených dveří se uskuteční v úterý 30. listopadu 2021 v budově školy v Littrowě ulici v Horšovském Týně a bude možno navštívit a prohlédnout si všechna pracoviště školy a domov mládeže.