Vysílací studio: 377 422 222
Dopravní linka: 800 190 800

Dnes je Mezinárodní den tísňové linky 112

Dnes je Mezinárodní den tísňové linky 112

Pro zvýšení povědomosti občanů EU byl 11. únor oficiálně prohlášen za „Evropský den linky 112“.
Prostřednictvím tohoto jednotného evropského čísla tísňového volání se mohou lidé v nouzi dovolat pomoci záchranářů, a to ve všech státech  Evropské unie. V loňském roce operátoři linky 112 odbavili v České republice celkem 2 056 967 hovorů.

Víte, kdy volat linku 112? 

Pokud budete řešit pouze zdravotní obtíže, trestný čin, atd., obracejte se přímo na národní čísla tísňového volání (150 hasiči, 155 zdravotnická záchranná služba,  158 policie, 156 městská policie). 

Jak volat na linku 112?

Když voláte na tísňové číslo,  v klidu řekněte: 

Nikdy nezavěšujte jako první. Buďte připraveni odpovědět operátorovi tísňové linky na jeho případné doplňující dotazy. Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, který ověří pravdivost nahlášené zprávy a sníží riziko, že se jedná o „planý poplach“.