Vysílací studio: 377 422 222
Dopravní linka: 800 190 800

Domažlická nemocnice musí omezit provoz. Kdy a kde?

Domažlická nemocnice musí omezit provoz. Kdy a kde?

Kvůli opravám rozvodu užitkové vody bude v druhé polovině června krátkodobě omezen provoz některých oddělení Domažlické nemocnice. Stavební práce budou probíhat v traktu intenzivní péče, kde je oddělení JIP, ARO, sterilizace, operační sály a sál pro operativně vedené porody. Po dobu zhruba 10 dnů proto bude nemocnice odklánět průběžně některé pacienty do okolních zdravotnických zařízení. Ta jsou již včetně zdravotnické záchranné služby o situaci informována a na převzetí péče mají připravené dostatečné kapacity. Ambulantní a standardní lůžková péče je bez omezení. 

Jedná se o operační sály, JIP, ARO (18.-26.června), porodnici (15.-21.června). 

Zdroj: FB Nemocnice Domažlice