Vysílací studio: 377 422 222
Dopravní linka: 800 190 800

FN Plzeň bude zjišťovat spokojenost pacientů

FN Plzeň bude zjišťovat spokojenost pacientů

V květnu letošního roku ve FN Plzeň proběhne Národní hodnocení spokojenosti pacientů. Organizuje ho Ministerstvo zdravotnictví ČR. Hospitalizovaní pacienti na vybraných pracovištích budou pomocí tištěných dotazníků bodovat nemocnici v několika oblastech:

„Průzkumy spokojenosti u našich pacientů jsou pro nás velice důležitou zpětnou vazbou. Zjistíme, kde se ještě můžeme zlepšovat, na jaké služby se zaměřit, a to nás posouvá dál. Naším cílem je pacienta uzdravit a dobu jeho hospitalizace co nejvíce zpříjemnit. Věřím, že k tomu přispívá mnoho faktorů –informovanost i důvěra ve zdravotní personál a od toho se odvíjející  psychická pohoda. V neposlední řadě jsou to ale i zdánlivé maličkosti, jako úsměv milé sestřičky nebo dobrý oběd, “ říká ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph. D.

Pilotní projekt tohoto národního hodnocení se uskutečnil již na podzim roku 2020, minulý rok v říjnu pak proběhlo první hodnocení, do něhož se ve FN Plzeň zapojilo 2 351 pacientů ze 49 oddělení standardní lůžkové péče. Celková souhrnná spokojenost byla oceněna známkou 1,2 (vyjádřeno procenty 95 %). Nejlépe hodnocenými oblastmi FN Plzeň se v průzkumu ukázaly dimenze Respekt, ohled a úcta a Citová opora a zmírnění strachu a úzkosti pacienta.

Další kolo Národního hodnocení spokojenosti pacientů začne 1. května 2022. Během celého měsíce bude dotazník se zhruba třemi desítkami otázek nabídnut všem pacientům, kteří stráví v nemocnici minimálně 1 noc a budou tak moci zhodnotit míru spokojenosti s poskytovanou péčí v průběhu jejich hospitalizace.

Zdroj: fnplzen.cz