Vysílací studio: 377 422 222
Dopravní linka: 800 190 800
JAM & SPOON & REA - Set Me Free
Playlist
JAM & SPOON & REA
Set Me Free
Právě vysílá:
Hitrádio FM Plus
Rádio, které hraje...

K+R! Ve Varech se objevily nové dopravní značky. Už víte, co znamenají?

K+R! Ve Varech se objevily nové dopravní značky. Už víte, co znamenají?

Nové dopravní značení upravuje režim parkování u ZŠ Poštovní v Tuhnicích. Přilehlé parkoviště a další místa na komunikaci v Šumavské ulici fungují v době před začátkem vyučování v režimu K + R (Kiss and Ride, polib a jeď). Slouží tedy pro krátkodobé zastavení a bezpečnému vystoupení, případně nastoupení osob.

Úprava režimu parkování navazuje na dříve provedená dopravně bezpečnostní opatření v těsné blízkosti školy. Smyslem je eliminovat nebezpeční plynoucí z nerespektování dopravních předpisů, parkování a otáčení vozidel v křižovatce a ohrožování bezpečného pohybu zejména dětí. Hranice křižovatky zvýrazňují sloupky, na výjezdu z parkoviště byl zřízen zpomalovací pás, na místě zrušeného stanoviště nádob na separaci byl vybudován chodník.

Zdroj: mmkv.cz