Vysílací studio: 377 422 222
Dopravní linka: 800 190 800
JAY-Z & ALICIA KEYS - Empire State Of Mind
Playlist
JAY-Z & ALICIA KEYS
Empire State Of Mind
Právě vysílá:
Hitrádio FM Plus
Rádio, které hraje...

Lávka přes silnici na Třemošnou se v květnu neotevře

Lávka přes silnici na Třemošnou se v květnu neotevře
Datum: 27. 5. 2020
Autor: Bára Purkartová

Město Plzeň odkládá otevření nové lávky, která v budoucnu usnadní cestu od Kamenného rybníka směrem na Sofronku. Pěší museli frekventovanou vozovku často složitě a hlavně rychle přebíhat, snadné to neměli ani cyklisté. V budoucnu právě jim bude sloužit nová lávka, která překlene hlavní tah 1/27 z Plzně na Třemošnou i železniční trať na Žatec.

„Původní plán počítal s otevřením lávky přes silnici I/27 v květnu letošního roku. Bohužel termín otevření se nyní posouvá na neurčito. Budovaná lávka je originální a technicky značně náročné inženýrské dílo. Po předepnutí lávky byla provedena technická prohlídka, při ní jsme zjistili mírné nestandardní pohyby konstrukce a vlásečnicové trhliny, které u takto složitého technického řešení nelze nikdy zcela vyloučit, “ vysvětlil vedoucí Odboru investic Magistrátu města Plzně Pavel Grisník.

„Zhotovitel i projektant pracují na řešení vzniklé situace. Odbor investic zároveň zadal odborné posouzení stavu lávky nezávislé instituci – Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Cílem bude zjistit, zda je stavba bezpečná, nebo jestli na ní musí být před uvedením do užívání provedeny stavební úpravy, “ doplnil David Malán, vedoucí oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů odboru investic.

V nejbližších dnech zajistí Odbor investic Magistrátu města Plzně kolem lávky pomocnou konstrukci, a to z preventivních bezpečnostních důvodů. O novém termínu zprovoznění lávky bude město včas informovat.

Důvodem stavby nové tři metry široké lávky, jež odstartovala ve druhém čtvrtletí roku 2019, bylo zvýšení bezpečnosti pěších i cyklistů. Ti přecházeli a přejížděli velmi frekventovanou komunikaci a následně i trať v místě, kde nebyl vyznačený železniční přejezd.

Stavbu provádí společnost Třemošenský rybník sdružující stavební firmy SILNICE GROUP a.s. a VÁHOSTAV – SK, a.s.

Ředitelství silnic a dálnic rozšiřuje současnou silnici I/27 na Žatec ze dvou na čtyři jízdní pruhy v délce zhruba 1,6 kilometru, a to od Třemošenského rybníka na Třemošnou. Rozšíření této značně frekventované komunikace má přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Náklady na rozšíření komunikace jsou ve výši více než čtvrt miliardy korun.

Zdroj: plzen.eu