Vysílací studio: 377 422 222
Dopravní linka: 800 190 800

Lhota, Černice, Radobyčice a Litice jsou v pásmu dozoru výskytu ptačí chřipky

Lhota, Černice, Radobyčice a Litice jsou v pásmu dozoru výskytu ptačí chřipky

Státní veterinární správa potvrdila v pondělí 7. února šesté letošní ohnisko ptačí chřipky v České republice. Nachází se v malochovu drůbeže v obci Lišice v okrese Plzeň-jih. Státní veterinární správa proto k zamezení šíření nebezpečné nákazy vydala mimořádná veterinární opatření, ve kterém stanovila ochranné pásmo a pásmo dozoru. Do druhého, vnějšího, okruhu spadají právě i katastrální území v Plzni. Jedná se o katastrální území Lhota, Černice, Radobyčice a Litice. Na tato území dopadají opatření v pásmu dozoru, která nejsou tak striktní jako v ochranném pásmu.

V pásmu dozoru Státní veterinární správa nařizuje:

Chovatelé v pásmu dozoru jsou povinni sledovat zdravotní stav své drůbeže, tedy slepic, kachen, krůt, ale i jiného ptactva chovaného v zajetí (andulky, korely apod.), a každé zvýšení nemocnosti anebo významný pokles produktivity ohlásit na krizovou linku Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj na čísle 720 995 205. Linka je v provozu 24 hodin denně včetně víkendů, “ upozornila Dagmar Svobodová Kaiferová, vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně.

Je zakázán veškerý pohyb drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec. „To znamená, že není možné ani například v rámci rodiny distribuovat dále vajíčka z pásma dozoru do dalších katastrálních území. Stejně tak není možné ani v rámci rodiny darovat slepici či andulku do území mimo pásmo dozoru, “ přiblížila Dagmar Svobodová Kaiferová.

Chovatelé musí dodržovat opatření biologické bezpečnosti osob, které vstupují do hospodářství nebo je opouštějí. Je nutné dezinfikovat dopravní prostředky a zařízení používaná k přepravě drůbeže nebo ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, krmiva, hnoje, kejdy i další látky, které by mohly být kontaminovány, “ uvedla Dagmar Svobodová Kaiferová.

Je vydán zákaz pohybu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opouštění bez ohlášení 24 hodin předem na Krajskou veterinární správu pro Plzeňský kraj. Výjimku mají domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů v hospodářství, v nichž nemají žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí v daném hospodářství nebo nemají přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované.

Je také zakázáno přemisťovat nebo rozmetat použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez ohlášení 24 hodin předem na krajskou veterinární správu.

Nesmí se pořádat výstavy, přehlídky, trhy, soutěže a jiné svody drůbeže nebo jiného ptactva.

Je také zakázáno vypouštět drůbež za účelem zazvěření.

Opatření v pásmu dozoru platí 30 dní ode dne vydání nařízení dne 7. února 2022.

Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně zajistí pomocí Čisté Plzně do jednotlivých zasažených katastrálních území kontejnery k bezpečnému uložení uhynulých ptáků pocházejících z chovů a volně žijících ptáků. O umístění kontejnerů bude město Plzeň informovat na svém webu do konce tohoto týdne v sekci Aktuality.

Zdroj: plzen.eu