Vysílací studio: 377 422 222
Dopravní linka: 800 190 800

Město spouští aplikaci Bezpečná Plzeň

Město spouští aplikaci Bezpečná Plzeň

Západočeská metropole dlouhodobě pracuje na zefektivnění komunikace s občany, dalším krokem je proto v tomto směru spuštění aplikace Bezpečná Plzeň. Ta umí zasílat varovná upozornění týkající se krizových událostí na území města. Může jít například o povodně, požáry většího rozsahu, únik nebezpečných látek do ovzduší a podobně. Kromě toho, že se lidé v případě potřeby obratem dozví, co a kde se děje, obsahuje varovné upozornění a také instrukce, jak se při vzniklé události zachovat. Vývoj uživatelsky příjemné aplikace obstarali studenti, začínající podnikatelé, které město podporuje prostřednictvím Správy informačních technologií města Plzně. Aplikace Bezpečná Plzeň je dostupná zdarma, a to pro operační systém Android i iOS, je tedy ke stažení na Google Play i App Store. 

Zdroj: plzen.eu