Vysílací studio: 377 422 222
Dopravní linka: 800 190 800

Počítače od města Plzně pomohou s výukou v Malém Tibetu

Počítače od města Plzně pomohou s výukou v Malém Tibetu

Město Plzeň darovalo použité počítače pro výuku dětí ve vesnici Mulbekh na severu Indie, zapojilo se tak do projektu Česká věda do Malého Tibetu, jenž letos dostaví a vybaví školní budovu s učebnami fyziky, chemie, biologie a výpočetní techniky. Projekt v České republice realizuje nezisková organizace Brontosauři v Himálajích, město Plzeň jí věnovalo 25 počítačových sestav. Organizace aktuálně hledá dobrovolníky, kteří by v létě odjeli do Malého Tibetu předat zkušenosti a znalosti v odborných předmětech.

„Odbor evidence majetku Magistrátu města Plzně obdržel žádost o darování vyřazené výpočetní techniky od organizace Brontosauři v Himálajích. Rada města Plzně v dubnu loňského roku souhlasila s darováním 25 počítačů, jejichž hodnota v době schvalování zastupiteli v květnu 2021 byla necelých 90 tisíc korun, “ uvedl náměstek primátora města Plzně David Šlouf, který má ve své gesci mimo jiné oblast nakládání s majetkem.

„Vyřazenou výpočetní techniku starší šesti let, která je plně funkční, ale o kterou nejeví zájem školy, školní družiny ani veřejnost, bychom museli nechat ekologicky zlikvidovat. To nám přišlo velmi neefektivní, neboť pro základní uživatelskou práci budou počítače ještě několik let dostačující. Kromě toho jsme pokryli i požadavky spojené s distanční výukou na základních školách a tato technika by už neměla v prostředí města využití, “ vysvětlil Bohuslav Horais ze Správy informačních technologií města Plzně (SITMP), která je správcem městské výpočetní techniky.

Zdroj/foto: plzen.eu, Brontosauři v Himalájích