Vysílací studio: 377 422 222
Dopravní linka: 800 190 800

Práce na jednom z mostů omezí pohyb chodců

Práce na jednom z mostů omezí pohyb chodců

Další z nezbytných průzkumů stavu Chebského mostu v centru Karlových Varů omezí pochyb chodců. Na chodnících se budou v následujících týdnech provádět sondy, díky kterým bude možné ověřit stav jejich konstrukcí. Práce a odběr vzorků pro posouzení v odborné laboratoři budou prováděny postupně tak, aby byl pro přechod mostu zachován vždy jeden chodník. Zahájeny budou na pravém chodníku (ve směru do Rybář) v pátek 27. května v 10 hodin, aby chodcům nekomplikovaly příchod do zaměstnání.

Na železobetonových chodníkových římsách dochází kvůli nefunkční hydroizolaci k rozsáhlé korozi výztuže a v jejím důsledku k odpadávání uvolněných částí krycí vrstvy pod most. Ty jsou v současné době zachytávány do ochranných sítí.

Průzkumné práce budou probíhat i o víkendech, aby mohly být co nejdříve ukončeny. Přesto ale bude průchod po Chebském mostě omezen i v průběhu června. Prosíme chodce o strpení nezbytného zásahu.

Zdroj: mmkv.cz