Vysílací studio: 377 422 222
Dopravní linka: 800 190 800
ROBIN SCHULZ & ALIDA - In Your Eyes
Playlist
ROBIN SCHULZ & ALIDA
In Your Eyes
Právě vysílá:
Hitrádio FM Plus
Rádio, které hraje...

Přijďte si prohlédnout Soukromou Střední odbornou školu a Gymnázium BEAN v Staňkově

Přijďte si prohlédnout Soukromou Střední odbornou školu a Gymnázium BEAN v Staňkově

Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN vzdělává svoje studenty od roku 1995. Za dobu své působnosti prošla řadou změn, ať už to byla pestrá nabídka vzdělávacích programů nebo složení pedagogického sboru. Školu úspěšně dokončili tisíce absolventů, kteří pokračovali ve studiu na vysokých školách, případně našli uplatnění ve svém oboru. 

Na škole probíhá téměř u všech oborů vzdělávání denní a dálková forma výuky. Výuka denního studia je v menších třídních kolektivech, což je určitě pozitivum této soukromé školy. Pedagogové mají možnost i čas věnovat se maximálně studentům při výuce. Jde vlastně o individuální přístup vyučujícího ke studentu. Tato skutečnost se také projevuje na výsledcích maturitních zkoušek v jednotlivých školních létech.  

Na škole také probíhá doučování slabších žáků, které je možné díky úzké spolupráci s pedagogicko psychologickými poradnami, a to zvláště při přípravě na maturitní zkoušky.

Gymnázium nabízí 4leté denní studium zaměřené na společenské vědy, jazyky a veobecně vzdělávací předměty.

Na Obchodní akademii je možné studovat 4leté denní a dálkové studium, žáci si vybírají ve třetím ročníku zaměření studia, a to - Cestovní ruch, Diplomatický protokol, Veřejná správa a právo a Propagační grafika. Podnikání je pak 2leté denní a 3leté dálkové studium pro absolventy tříletých učebních oborů. Velký zájem je o studium Předškolní a mimoškolní pedagogiky, jde o 4leté a 2leté studium.

Výuka všech oborů dálkové formy probíhá zásadně o sobotách, což je pro studenty výhodné.

Škola v současné době prochází postupnou rekonstrukcí. Také učebny jsou nově vybaveny. Velkou chloubou je pak nová odborná učebna pro výuku oboru Kominík.

Zdroj: beanstankov.cz