Vysílací studio: 377 422 222
Dopravní linka: 800 190 800

TIP NA VÝLET: Hornické muzeum Krásno a důl Jeroným

TIP NA VÝLET: Hornické muzeum Krásno a důl Jeroným

Expozice hornického muzea je umístěna v areálu bývalého cínového dolu Vilém v Krásně. Expozice je zaměřena na raně novověké hornictví, historii těžby rud a uhlí, mineralogii a geologii.

Mezi exponáty najdete těžní parní stroj (1897) a další unikáty z řad hornických technologií. V areálu se můžete svézt také důlním vláčkem do ukázkové štoly (20 Kč).

Národní kulturní památka Důl Jeroným je unikátním svědkem hornické kultury a dovednosti našich předchůdců.

V řadě prostor jsou stěny a stropy zbarveny černě od sazí, které se usadily při sázení ohně. Stěny jsou zbrázděny rýhami po želízkách a špičácích tehdejších havířů.

Zdroj: karlovyvarycard.cz