Vysílací studio: 377 422 222
Dopravní linka: 800 190 800

TIP NA VÝLET: Hrad Seeberg a Národní přírodní rezervace SOOS

TIP NA VÝLET: Hrad Seeberg a Národní přírodní rezervace SOOS

Ministeriální hrad Seeberg z dob štaufských císařů je jednou z připomínek dějinných specifik historického Chebska.

Pozdější poplužní dvůr je však již po více než sto let především oblíbeným výletním místem, jež dnes návštěvníkům nabízí největší expozici svébytné lidové kultury v oblasti tzv. "Egerlandu".

Za návštěvu pak stojí také Národní přírodní rezervace SOOS. Naučnou stezku vedoucí po dně pravěkého jezera obklopují rozsáhlá rašeliniště a slatiniště, kde jako pozůstatek sopečné činnosti v tzv. mofetách vyvěrá mnoho minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý.

Specifické podmínky doplňuje množství chráněných rostlin a živočichů, jimž je věnována zdejší expozice.

Zdroj: karlovyvarycard.cz