Vysílací studio: 377 422 222
Dopravní linka: 800 190 800

Vyberte jméno pro park v Červeném Hrádku

Vyberte jméno pro park v Červeném Hrádku

Na internetu dnes odstartovala anketa. Lidé budou vybírat název parku v Červeném Hrádku. Park se nachází v blízkosti Červenohrádecké ulice. Ze stran ho lemují ulice Ledová, K Haltýři a Křivá. Místem rovněž protéká Hrádecký potok. Nebližším signifikantním místem je přilehlá vodní nádrž a kaple sv. Šimona a Judy na nedaleké návsi. Obvod připravil na výběr 4 varianty, pro které bude možné hlasovat v místním zpravodaji a na webu www.rozhodnetesami.cz/park. Dva názvy navrhl městský obvod, další varianta vznikla v rámci Pracovní skupiny Červený Hrádek, ve které jsou zastoupeni místní obyvatelé a významné spolky. Čtvrtý návrh vzešel z Odboru památkové péče magistrátu města Plzně. Hlasovat pro jednotlivé varianty je možné od 15. února do 15. března.

První z variant nese název park „Ledová“, a to podle přilehlé ulice, druhá varianta pak počítá s pojmenováním „Hrádecký park“ po názvu části obvodu. Třetí a čtvrtá varianta má historický kontext. V lokalitě totiž dříve existoval rybník zvaný „haltýř“. Podle plzeňských památkářů v něm byla zadržována voda pro technické použití včetně chlazení. Název by zároveň odkazoval na dobu, kdy se utvářela podoba dnešní červenohrádecké návsi a okolní zástavby. Proto v rámci Pracovní skupiny Červený Hrádek vznikl návrh park „U Rybníka“ a plzeňští památkáři navrhli název park „Na Haltýři“.

Zdroj: FB plzen.eu